E-læringskurs fra Noklus om prøvetaking ved covid-19

Lenke: E-læringskurs fra Noklus om prøvetaking ved covid-19

Description:

Målgruppe for kurset er alle som utfører prøvetaking ved covid-19. Bruk av kurset krever pålogging, men de aller fleste i målgruppen har tilgang til.  >99 % av legekontor og >90 % av sykehjem deltar i Noklus, og alle ansatte her har tilgang til påloggingsinformasjon. I tillegg deltar også enheter fra hjemmetjeneste, legevakt, bedriftshelsetjeneste, offshore, spesialistpraksis og sykehus, hvor også ansatte har tilgang til påloggingsinformasjon.  

Først publisert: 07.10.2020

Sist faglig oppdatert: 18.12.2020

Tema: Covid-19

Emner: Laboratoriemedisin

Dokumenttype: Kurs

Utgiver: NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser

Språk: Norsk