Covid-19, amming og smitteforebyggende tiltak. Råd per 20. mars 2020

Lenke: Covid-19, amming og smitteforebyggende tiltak. Råd per 20. mars 2020

Original tittel: Mødre med symptomer på luftveisinfeksjon og/eller påvist covid-19-infeksjon: Amming og smitteforebyggende tiltak. Råd per 20. mars 2020

Først publisert: 08.04.2020

Sist faglig oppdatert: 08.04.2020

Tema: Covid-19

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk