Hurtig-veileder for diagnostikk og behandling av COVID-19-infisert pneumoni

Lenke: Hurtig-veileder for diagnostikk og behandling av COVID-19-infisert pneumoni

Original tittel: A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version)

Først publisert: 23.03.2020

Sist faglig oppdatert: 25.03.2020

Tema: Covid-19

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: BioMed Central (BMC)

Språk: Norsk