Fysioprim

Lenke: Fysioprim

Description:

Et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten.

Tema: Fysio- og ergoterapi

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk