Klinisk verktøykasse - Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Lenke: Klinisk verktøykasse - Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Description:

Klinisk verktøykasse med vurderingsinstrumenter, kjernesett, faglige anbefalinger, kvalitetsindikatorer og fagprosedyrer til bruk i klinikk og forskning  innen revmatologisk rehabilitering.

Først publisert: 08.02.2013

Sist faglig oppdatert: 10.10.2019

Tema: Fysio- og ergoterapi

Emner: Rehabilitering, Revmatologi

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Språk: Norsk