Sonde: Legemidler i sonde - flytskjema

Lenke: Sonde: Legemidler i sonde - flytskjema

Description:

Spørsmål å ta stilling til for å avgjøre om et legemiddel kan gis i sonde.

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Legemidler i sykehjem og hjemmetjenester, Legemidler

Emner: Barn og unge, Administrasjon av legemidler, Eldre

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Språk: Norsk