Autisme - faktaark

Lenke: Autisme - faktaark

Description:

Faktaside om autisme med forekomst, årsaker, behandlinger og tiltak.

Først publisert: 08.10.2007

Sist faglig oppdatert: 25.05.2021

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse

Emner: Autismespektrumlidelser, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk