Bipolar lidelse fra Wikipedia

Lenke: Bipolar lidelse fra Wikipedia

Description:

Beskrivelse av tilstanden, mulige årsaker, bipolar lidelse, tidligere manisk-depressiv lidelse I og II, behandling og lenker til ICD-10 og ICD-9. Norsk helsepersonell har etter initiativ fra Helsebiblioteket bidratt til denne artikkelen. Du kan også selv bidra til å høyne kvaliteten på den.

Først publisert: 05.11.2007

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Wikimedia Foundation

Språk: Norsk