Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet - Fjerde statusrapport

Lenke: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet - Fjerde statusrapport

Description:

Dette er den fjerde statusrapporten for evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020).

Først publisert: 01.01.2020

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Fafo

Språk: Norsk