Utredning av selvmord blant barn og unge gjennom hendelsesanalyser

Lenke: Utredning av selvmord blant barn og unge gjennom hendelsesanalyser

Original tittel: Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

Description:

Ett stödmaterial för kommuner  i det förebyggande arbete. Självmord bland barn och unga berör oss alla och ofta finns förväntningar om att händelsen ska utredas. Kommunala verksamheter kan dock sakna kunskap om hur detta kan gå till. Denna skrift är ett stödmaterial om händelseanalyser efter självmord och vänder sig till chefer och beslutsfattare inom de kommunala verksamheter  som har barn och unga i fokus, främst skola och socialtjänst. Skriften handlar om hur man kan arbeta med händelseanalyser i syfte att öka den generella kunskapen om ungas självmord och identifiera förbättringsområden i verksamheten.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Selvmord og selvskade

Emner: Barn og unge, Forebygging

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Socialstyrelsen (Sverige)

Språk: Norsk