Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (BufDir)

Lenke: Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger (BufDir)

Description:

Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Myter eller realiteter? Møter mellom innvandrere og barnevernet, finansiert av Bufdir. Formålet med prosjektet er å videreutvikle og forbedre arbeidet med barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, herunder bidra til at minoritetsperspektivet i større grad blir integrert i barnevernets tjenester. Prosjektet består av ulike delprosjekter.

Først publisert: 01.01.2016

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Språk: Norsk