Abstrakt tenkning

Lenke: Abstrakt tenkning

Description:

Skjema for vurdering av evne til abstrakt tenkning. Til bruk i forbindelse med demensutredning. Ingen kjent ekstern kvalitetsvurdering.

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk