GFS - Global Funksjonsskåring - Skåringsmanual

Intern lenke: gfs-manual

Description:

GFS er et generisk og overordnet mål på alvorlighetsgrad av symptomer og psykososial svekkelse. Intervjubasert, observatørbasert.

 

 

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 12.11.2019

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser, Schizofreni og psykose, Diagnostikk og utredning, Akuttpsykiatri, Angst

Emner: Diagnostikk og utredning, Schizofreni, Akuttpsykiatri, Psykiske lidelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk