GFS - Global Funksjonsskåring - Skjema - Splittet versjon

Intern lenke: gfs-intervju

Description:

Generisk og overordnet mål på alvorlighetsgrad av symptomer og psykososial svekkelse.

Intervjubasert, observatørbasert.

 

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 12.11.2019

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Personlighetsforstyrrelser, Schizofreni og psykose, Diagnostikk og utredning, Akuttpsykiatri, Angst

Emner: Diagnostikk og utredning, Depresjon, Schizofreni, Akuttpsykiatri, Personlighetsforstyrrelser, Angst

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk