GFS - Global Funksjonsskåring - Veiledning

Intern lenke: gfs-veiledning

Description:

GFS er et generisk og overordnet mål på alvorlighetsgrad av symptomer og psykososial svekkelse. 

Intervjubasert, observatørbasert. 

 

Først publisert: 30.11.2016

Sist faglig oppdatert: 12.11.2019

Tema: Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser, Schizofreni og psykose, Diagnostikk og utredning, Akuttpsykiatri, Angst

Emner: Diagnostikk og utredning, Schizofreni, Personlighetsforstyrrelser, Angst

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo (UiO)

Språk: Norsk