Psykososial kartlegging for asylsøkende og flyktninger. Barn og unge mellom 6 og 18 år. Intervjuutgave (pdf)

Lenke: Psykososial kartlegging for asylsøkende og flyktninger. Barn og unge mellom 6 og 18 år. Intervjuutgave (pdf)

Original tittel: Psychosocial screening in the reception phase for children and youths between 6 and 18 years (pdf)

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: English