Psykososial kartlegging i mottaksfasen for barn og unge under 6 år. Foreldreintervju (pdf

Lenke: Psykososial kartlegging i mottaksfasen for barn og unge under 6 år. Foreldreintervju (pdf

Original tittel: Psychosocial screening in the reception phase for children under 6 years. Parents interview (pdf)

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: English