RAADS-R - Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema – Revidert

Lenke: RAADS-R - Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema – Revidert

Description:

Skjema for voksne. Skåringsveiledning ved forespørsel til Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus. © Riva Ariella Ritvo, Ph.D and Edward Ritvo, M.D., 2007
Oversatt fra engelsk til norsk av Noricom Tolke og Translatørtjeneste på oppdrag av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus; Versjon 1.0 - 250112. 

 

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: ADHD, Autismespektrumlidelser, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk