Håndbok i NBC-medisin, biologiske hendelse

Intern lenke: NBC-hendelser

Tema: Akuttmedisin

Emner: Akuttmedisin, CBRNE

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus, Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Språk: Norsk