Demensutredning i kommunehelsetjenesten

Lenke: Demensutredning i kommunehelsetjenesten

Description:

Utredning av demens trinn for trinn, samt oppfølging og verktøy for helsepersonell.

Tema: Eldre, Alderspsykiatri, Allmennmedisin, Psykisk helsearbeid

Emner: Psykisk helsearbeid, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere, Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk