Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Lenke: Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Tannhelse, Allmennmedisin, Psykisk helsearbeid, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Psykisk helsearbeid, Voldsrisiko og kriminalitet, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk