Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lenke: Vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser

Description:

Retningslinjene skal hjelpe dem som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse å avdekke og håndtere omsorgssvikt, vold og overgrep.

Først publisert: 20.01.2020

Sist faglig oppdatert: 20.01.2020

Tema: Habilitering

Emner: Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Veiledere

Språk: Norsk