Retningslinjer for tilrettelegging av dialysebehandling i Norge (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte)

Lenke: Retningslinjer for tilrettelegging av dialysebehandling i Norge (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte)

Original tittel: Retningslinjer for tilrettelegging i Norge

Først publisert: 22.04.2016

Sist faglig oppdatert: 22.04.2016

Tema: Nyrer og urinveier, Blod

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Språk: Norsk