Galleblærecancer

Lenke: Galleblærecancer

Description:

Norge er et lavinsidensland for galleblærecancer. Det rapporteres ca. 60-80 nye tilfeller av galleblærecancer per år. Rundt halvparten kan forventes å være tilfeldig påvist ved kolecystektomi for antatt benign sykdom, og fanges først opp på patologi og/eller intraoperativ mistanke. Galleblærecancer er en aggressiv kreftform hvor de fleste er adenocarcinomer.

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Norsk Gastrointestinal Cancergruppe

Språk: Norsk