Nyrekreft - Kontrollprogram for primært radikalbehandlet nyrekreft

Lenke: Nyrekreft - Kontrollprogram for primært radikalbehandlet nyrekreft

Description:

Kontrollprogrammet omhandler oppfølging av radikalopererte pasienter etter nyrekreft. Risikovurdering av pasientene og bakgrunnen for denne vurderingen beskrives i dokumentet.

Først publisert: 16.10.2007

Sist faglig oppdatert: 19.11.2021

Tema: Nyrer og urinveier

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helse Bergen

Språk: Norsk