Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon

Lenke: Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon

Description:

Disse tverrfaglige kliniske retningslinjer omhandler bl.a. epidemiologi, diagnostiske overveielser, utredning, behandling og tiltak ved akutte korsryggsmerter med og uten nerverotaffeksjon.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Allmennmedisin, Muskel og skjelett

Emner: Fysioterapi, Ryggsmerter, Muskel og skjelett

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser, Helsedirektoratet

Språk: Norsk