Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Lenke: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Description:

Her finner du både anbefalingene skjematisk satt opp, den lange versjonen i pdf-format og kortversjonen i pdf-format.

Sist faglig oppdatert: 13.06.2022

Tema: Psykisk helse, Psykisk helsearbeid, Schizofreni og psykose, Akuttpsykiatri

Emner: Psykose, Schizofreni, Akuttpsykiatri, Psykisk helsearbeid

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk