Veileder for demensutredning

Lenke: Veileder for demensutredning

Description:

Veileder til utredningsverktøy for fastleger og personell i kommunehelsetjenesten.

Først publisert: 03.12.2015

Sist faglig oppdatert: 30.08.2019

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri

Emner: Diagnostikk og utredning, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk