Antibiotika i primærhelsetjenesten

Lenke: Antibiotika i primærhelsetjenesten

Først publisert: 18.11.2013

Sist faglig oppdatert: 09.11.2016

Tema: Legemidler

Dokumenttype: Nasjonal faglig retningslinje

Språk: Norsk