Flyktningbibliotek

Lenke: Flyktningbibliotek

Først publisert: 11.01.2023

Sist faglig oppdatert: 11.01.2023

Tema: Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Helse og flyktninger i Norge