Frisklivssentraler - veileder for kommunale frisklivssentraler: etablering og organisering

Lenke: Frisklivssentraler - veileder for kommunale frisklivssentraler: etablering og organisering

Description:

Å endre levevaner kan være en krevende prosess, men å delta i et fellesskap kan være inspirerende. På frisklivssentralene skal deltakere få hjelp til endring gjennom metoder som har dokumentert effekt.

Tema: Fysio- og ergoterapi, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Fysisk aktivitet, Psykososiale tiltak

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk