Smittevernveilederen (FHI)

Lenke: Smittevernveilederen (FHI)

Description:

Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.

Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.

Relaterte lenker: Smittevern - Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta

Først publisert: 29.07.2012

Sist faglig oppdatert: 19.01.2019

Tema: Allmennmedisin, CBRNE-Medisin, Samfunnsmedisin og folkehelse, Seksuell helse, Smittevern, Infeksjon

Emner: Smittevern, Forebygging

Dokumenttype: Retningslinjer, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk