Utbruddsveilederen (FHI)

Lenke: Utbruddsveilederen (FHI)

Original tittel: Utbruddsveilederen

Description:

Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. Veilederen presenterer metodene og hvordan ansvaret fordeles. Her finnes også spørreskjema, andre verktøy og bakgrunnsinformasjon.

Først publisert: 24.11.2009

Sist faglig oppdatert: 18.07.2018

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Smittevern, Forebygging

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Veiledere

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk