Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning

Lenke: Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning

Description:

Rapporten beskriver de mest aktuelle mikroorganismene som ved smitte via kjøtt eller kjøttprodukter kan gi opphav til matbårne infeksjoner hos mennesker. Det omtales forhold av betydning for forekomsten av agens i kjøtt og kjøttprodukter både når det gjelder storfekjøtt, småfekjøtt, svinekjøtt og fjørfekjøtt.

Først publisert: 07.02.2008

Sist faglig oppdatert: 06.07.2016

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Mat, Forebygging

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Veterinærinstituttet

Språk: Norsk

Metabeskrivelse: Matsikkerhet