Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med spiserørskreft

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2022 Skriv ut

Epidemiologi

Behandling av dysplasi og kreft i tidlig stadium

Kirurgisk og onkologisk behandling med kurativ intensjon

Behandling av metas-taserende sykdom/ Livsforlengende og palliativ behandling

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene