Innholdsfortegnelse

Håndbok i NBC-medisin, 2011/2012

3 NBC-hendelser

3.1 Introduksjon til NBC medisin

Sist faglig oppdatert: 06.11.2012

Betydning av ofte forekommende begreper i NBC sammenheng

Agens: Stoff (kjemisk, radioaktivt) eller mikroorganisme/toksin, skadelige agens kan forårsake sykdom eller død.
Eksposisjon: Å bli utsatt for (potensielt helseskadelige) effekter av et agens.
Kontaminasjon: Å bli forurenset med (potensielt helseskadelige) agens. Både mennesker, dyr, gjenstander, bygninger og landområder kan bli kontaminerte.
Dekontaminering: En prosess hvor skadelige agens fjernes eller uskadeliggjøres slik at de ikke lengre utgjør en helse- eller miljøfare.
Triage: Sortering av syke/skadede, brukes vanligvis om vurdering/sortering etter tilstandens alvorlighetsgrad.