Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

17 Ortopedi, plastisk kirurgi, ØNH og hud

17.12 Nevus – pigmenterte

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Kjempenevus og nevus med diameter > 1,5 cm
Henvises plastikkirurg mens forsatt innlagt barsel. Plastikkirurg vurderer tidspunkt for operasjon. Vanlig at kjempenevi (> 20 cm) opereres(”shaving”) i løpet av få uker.
Mindre nevi vurderes individuelt.

Kongenitte nevi - små
Vokser i samme nivå som barnets hud. Opereres vanligvis i skolealder før pubertet. Foreldrene informeres av barnelege og bes selv om å sørge for henvisning til operasjon.