Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.4 Dokumentasjon

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Basert på Metodebok Haukeland sykehus

Sykehistorie:

Relevant familie- og svangerskapshistorie, mors blodtype og serologi, perinatale forhold (termin, tid for fostervannsavgang, fostervannets mengde og utseende, anestesi og medikamenter, infeksjonstegn hos mor, tidspunkt for fødsel, Apgar, resuscitasjon, sykdomsutvikling hos barnet, laboratoriedata, behandling.

  • Vitamin K gitt?
  • Røntgenbilder sendes med.
  • Kontaktmuligheter for foreldre/pårørende (telefonnummer).
  • Mottagende avdeling informeres om planlagt ankomsttid og pasientens tilstand.

Fyll ut luftambulansejournal, denne vil bli lagt inn i luftambulansetjenestens eget datasystem.
Ved overflyttinger: ta alltid med epikrise samt utskrift av oppsummering (kort og lang oppholdsrapport) fra Neonatalprogrammet.