Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

19 Transport av syke nyfødte

19.5 Viktige momenter under transporten

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

Basert på Metodebok Haukeland sykehus

Ambulanseflyets/helikopterets strøm og utstyr benyttes. Vurder nødvendigheten av å koble til i ambulansebilen.
Sikring av pasienten ved hjelp av en spesiallaget sikkerhetsele.
Kuvøse festes forsvarlig og utstyr plasseres sikkert før avgang.

Observasjoner:

  1. Rektal temperatur kontinuerlig
  2. Farge, resp.mønster, oksygenmetning ved pulsoksymeter.
  3. Hjertefrekvens kontinuerlig.
  4. I.v. fungerer, katetre og sonder på plass.

Lufttransport:

  1. Økt O2-behov fordi PaO2 synker proporsjonalt med høyde over havet. Trykkkabin holder trykket under 8000 fot uansett høyde over havet.
    Ambulansefly kan fly såkalt "sea-level" hvis det er behov for normalt lufttrykk.
  2. Dysbarisme: Åpen ventrikkelsonde, korrigert pneumothoraks. Obs. luft i ventrikkel med forbindelse til trakea/bronkie.