Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

20 Føde- og barselrutiner

20.3 Undersøkelse av nyfødte på barselavdelingen

Sist faglig oppdatert: 01.01.2021

  • Det anbefales at det nyfødte barnet gjennomgår en fullstendig somatisk undersøkelse ved lege i løpet av første–tredje levedøgn. Undersøkelsen gjøres med én eller begge foreldre til stede.
  • Hvis mor ønsker å reise hjem med barnet før barnet er undersøkt av lege, og utenom tidspunkt for vanlig barselundersøkelse, kan vakthavende jordmor tillate det så lenge barnet virker frisk og har normal SpO2 screening resultat. Barnet kommer da tilbake for legeundersøkelse (og nyfødtscreening) vanligvis innen 48-72  timers alder, f.eks i forbindelse med at det skal tas blodprøve til Nyfødtscreening.

Generell undersøkelse av barnet etter følgende veiledende mal

Forberedelse:
Presumptivt friske barn, sjekk ev. i fødeprogram om det er noe spesielt. Hos alle kvinner som kommer fra land utenfor Vest-Europa sjekkes at det er tatt hepatitt B prøve i svangerskapet.

Foreligger det noen bekymringer (pleiepersonell/foreldre)?

Sprit hendene, undersøkelsesbenk/bytt klede og sprit stetoskop mellom hvert barn som undersøkes.

Generelt: Tonus, spontan aktivitet, reflekser, farge, pustemønster, dysmatur/prematur hud, urin, avføring.

Obs: Gulsott, cyanose, hypotoni, sitringer, pressende/klynkende /anstrengt respirasjon? Inndragninger? Kvalme?

Virker ungen fornøyd, eller irritabel?

Når en fortsetter med undersøkelsen etter den generelle observasjonen:

Begynn med å lytte på hjerte/lunger (når barnet ligger rolig - bruk ev foreldrenes finger som smukk)

Hjerte: 1. og 2. tone hørbar? Frekvens? Bilyd? Lytt også på ryggen

Lungene: Normal resp. lyd på begge lungene, symmetriske thoraxbevegelser, ubesværet normal respirasjonsfrekvens? Ved undersøkelse de første timer etter fødselen kan det være en del slimlyder.
De har ingen betydning når ungen har det bra, puster godt og er frisk.

Deretter fortsetter en fra «topp til tå», men benytt muligheten til å improvisere når det er nyttig.

Hode: Form, størrelse (hodeomkrets tas direkte etter fødselen), fontaneller, ansiktsform og ev. spesielle tegn (Downs syndrom, Føtalt alkoholsyndrom, etc?)

Øyne: Rød refleks. Infeksjoner? Konjunktival blødning er vanlig- ingen behandling.

Ørene: Form, brusk (modenhetsgrad)

Nese: God åpning på begge sider, rett stilling eller tegn på septumdeviasjon (ØNH)?

Hud: Fødselsmerker, hematomer, infeksjoner, hudforandringer (petekkier kan oppstå, spes. når ungen har stått over en ri etter at hodet ble forløst.)

Munn: Ganespalte, leppespalte?

Hals: Se/kjenn etter hevelser, fistler, cyster.

Kragebein: Kjenn om det er tegn på brudd: hevelse?

Overekstr.: Normale reflekser, symmetrisk bevegelighet, spontan aktivitet
Se og kjenn på neglene: modenhetsgrad,
Hudfurer i hendene (det nytter oftest ikke å prøve og åpne hendene, for da klyper ungen hånden sammen som en refleks). Antall fingre, vedheng?

Thorax: Form, symmetri, kjenn ev. på brystvortene (modenhetsgrad).

Abdomen: Form, utspilt ? Navlen. Undersøk på lever- og miltforstørrelse (det kan være lettere å undersøke magen når en løfter begge ben med en hånd og få bekkenet litt fra underlaget).

Nyrene: Rectusmuskulatur ofte såpass myk og ungen har spist så lite at du klarer å undersøke nyrelosjene bra.
Lyskepuls tilstede?

Genitalia: Jenter: normale genitalia? Slim og ev litt blod er normalt!

Gutter: hypospadi? Scrotum: Testikler nede i scrotum? Hydrocele? (lommelykt)

Anus: Har ungen hatt bek? Er det normal analåpning?

Underekstr.: Stilling, symmetri, ekstra tåanlegg?

Føttene: Normal stilling, både i hælen, og forfot – kan foten uten besvær settes i normal stilling eller er det motstand?

Obs: ta kontakt med ortoped hvis mistanke om klumpfot, se avsnitt ..

Ryggen: Lettest å undersøke når du løfter ungen opp og holder ungen på en hånd/eller legger på magen: Tonus, reflekser, symmetri, normal ryggrad (obs: okkult spina bifida- kan ha økt behåring). Mongolflekk vanlig hos barn med asiatiske foreldre eller mørk hud.

Hoftene: Barlow/Ortolani-test. Dersom tvil- få en mer erfaren kollega til å kontrollere funnet ditt, ev bestill UL hofter.

Fyll inn relevante funn i fødeprogram. Data fra fødeprogram går som melding til medisinsk fødselsregister: