Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Albue

Håndskader

Sist faglig oppdatert: 01.02.2023

Rasmus Dehli Thorkildsen

Scaphoidfraktur

Hyppigst hos unge mennesker etter fall på utstrakt hand. 

Ubehandlet vil det ofte oppstå pseudartrose. Etter hvert risiko for artrose i radiokarpal leddet. En norsk oversiktsartikkel omtaler diagnostikk og behandling (Reigstad et al., 2015)

UCL/skiers thumb

Også kjent som “game keeper’s thumb”. 

Diagnose

 • Fører til instabilitet i MCP leddet 1. Finger
 • Svikt ved grep, spesielt pinsettgrep

Undersøkelse

 • Klinisk undersøkelse av instabilitet mot radialt
 • Røntgen (avulsjonsfrakturer, evt. stress-bilder)

Behandling

 • Operasjon pga. risiko for vedvarende instabilitet og svikt i pinsettgrep
 • Sutur eller re-innfestning av ligamentet

Bakgrunn

Ruptur av det ulnare kollaterale ligament (UCL) i tommelens MCP ledd. UCL ligamentet ligger under aponeurosen til abduktor pollicis brevis (APB) og det er beskrevet at UCL kan hekte seg opp på kanten av aponeurosen. Tilheling av ligamentet forhindres derved og instabilitet følger (ved komplette skader).

Forekomst 2.2-4.4/1000 ski-dager, representerer hovedparten av MCP leddskader. Hyppigere hos menn, forekommer også i en rekke andre idretter og skadesituasjoner. 

Seneavulsjoner

Ekstensorsiden

Knapphullsdeformitet

Diagnose

 • Tilstanden må mistenkes etter midtleddsskade.
 • Elsons test for midtslippen til strekkeapparatet

Behandling

 • Skinne i 6 – 8 uker

Bakgrunn

 • Skades ved hyperfleksjonstraume eller volar dislokasjon i PIP leddet. Deformiteten ofte ikke synlig primært, men etter noen få uker sklir strekkeapparatet og sidebåndene volart for omdreiningspunktet til PIP leddet og en fleksjonstilling i PIP leddet oppstår med overstrekk i DIP leddet.

Dropfinger

Diagnose

 • Ytterfalangen henger ned uten aktiv strekkeevne over DIP leddet.
 • Røntgen: fraktur?

Behandling

 • Skinne som immobiliserer ytterleddet i strak stilling brukes døgnkontinuerlig i 6-8 uker.
 • Ved avulsjonsfrakturer som omfatter > 25% av leddflaten vurderes operasjon (særlig ved subluksasjon/inkongruens i leddet)

Bakgrunn

 • Lukket ruptur/avulsjonsfraktur av strekkesenefestet ved ytterfalangen. Resultatene av skinnebehandling er vanligvis gode, men lett drop-stilling er ikke uvanlig, i tillegg til ømhet rundt leddet i lang tid etter skade. Skinnebehandling kan være vellykket selv om man starter sent. 

Fleksorsiden

“Jersey-finger” 

Diagnose

 • Tap av evne fingerfleksjon
 • Røntgen: avulsjonsfraktur?

Behandling

 • Operasjon: Innen 3 – 4 uker re-innfesting av bøyesenen 
 • Senekanalen lukkes ofte etter 3 – 4 uker, behandlingen på et senere tidspunkt vil variere avhengig av plager og pasientens behov

Bakgrunn

 • Skaden oppstår ved opphekting av bøyd finger, ofte i motstanders trøye under idrett
 • Avulsjon av profundussenefestet volart på ytterfalangen fører til tap av fingerbøy 
 • Avulsjonsfrakturer forekommer 

Referanser

 1. Reigstad O, Thorkildsen R, Grimsgaard C, Melhuus K, Røkkum M.Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Jun 30;135(12-13):1138-42. doi: 10.4045/tidsskr.14.1256. eCollection 2015 Jun 30.
 2. Becker SJ, Briet JP, Hageman MG and Ring D. Death, taxes, and trapeziometacarpal arthrosis. Clinical orthopaedics and related research. 2013, 471: 3738-44.
 3. Bettinger PC, Linscheid RL, Berger RA, Cooney WP, 3rd and An KN. An anatomic study of the stabilizing ligaments of the trapezium and trapeziometacarpal joint. The Journal of hand surgery. 1999, 24: 786-98.
 4. Cooney WP, 3rd and Chao EY. Biomechanical analysis of static forces in the thumb during hand function. The Journal of bone and joint surgery American volume. 1977, 59: 27-36.
 5. Dawson C and Mudgal CS. Staged description of the finkelstein test. The Journal of hand surgery. 2010, 35: 1513-5.
 6. De Smet L and Truyen J. Arthrodesis of the wrist for osteoarthritis: Outcome with a minimum follow-up of 4 years. Journal of hand surgery (Edinburgh, Scotland). 2003, 28: 575-7.
 7. Earp BE, Floyd WE, Louie D, Koris M and Protomastro P. Ulnar nerve entrapment at the wrist. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2014, 22: 699-706.
 8. Eaton C. Evidence-based medicine: Dupuytren contracture. Plastic and reconstructive surgery. 2014, 133: 1241-51.
 9. Finsen V. [norwegian version of the dash questionnaire for examination of the arm shoulders and hand]. Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2008, 128: 1070.
 10. Gluck JS, Balutis EC and Glickel SZ. Thumb ligament injuries. The Journal of hand surgery. 2015, 40: 835-42.
 11. Goodson A, Morgan M, Rajeswaran G, Lee J and Katsarma E. Current management of jersey finger in rugby players: Case series and literature review. Hand surgery : an international journal devoted to hand and upper limb surgery and related research : journal of the Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. 2010, 15: 103-7.
 12. Handoll HH and Vaghela MV. Interventions for treating mallet finger injuries. The Cochrane database of systematic reviews. 2004: Cd004574.

 

Rasmus Dehli Thorkildsen er phd og overlege ved ortopedisk avdeling, seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, OUS, Rikshospitalet.