Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Albue

Nevropatier i hånd og håndledd

Sist faglig oppdatert: 07.04.2018

Rasmus Dehli Thorkildsen

Karpaltunnelsyndrom (CTS)

Diagnose

Symptomer

 • Parestesier i hånden er typisk (oftest i medianusgebetet)
 • Kan være smertefull
 • Ofte verre om natten, må “riste løs” hånden
 • Atrofi av tommelmuskulaturen kan sees, spesielt når tilstanden har stått over noe tid

Kliniske tester

 • Tinels tegn: Perkutering over nerven. Egentlig er et tegn på axonal skade. Kan enkelte ganger utløses over kanalen. Testen er positiv hvis pasienten angir ilinger/økende parestesier i medianusinnerverte fingre.
 • Phalens test: Klinikeren holder pasientens håndledd bøyd. Bruk gjerne motsatt side som kontroll. Ved CTS angir pasienten økende parestesier innen 1 minutt.

Supplerende undersøkelser

 • EMG/nevrografi: Kan være nyttig for å bekrefte diagnosen og nivået for innklemming, samt som et utgangspunkt dersom komplikasjoner ved behandlingen skulle oppstå eller pasienten ikke blir bra.

Behandling

 • Skinne/ortose som ekstenderer håndleddet og setter karpalligamentet på strekk

 • Kirurgi: spalting av ligamentet åpent eller endoskopisk 

 • Konservativ behandling er trolig rimelig ved beskjedne plager, men kirurgisk behandling vil oftest tilbys ved mer alvorlig symptomer. FHI utarbeider norske retningslinjer.

Bakgrunn

 • Medianusnerven er først og fremst en sensorisk nerve, men inneholder også motorisk fibere til thenarmuskulaturen samt de to radiale lumbrikalmusklene

 • Karpaltunellen dannes av karpalbena dorsalt og karpalligamentet som spenner på tvers av håndroten volart. Kanalen inneholder 9 bøyesener og nervus medianus. Nerven er mest utsatt dersom det blir trangt

 • Vanligst er tilstanden primær, eller idiopatisk, men den forekommer i økt hyppighet (sekundært) hos diabetikere, ved stoffskiftesykdom og reumatiske sykdommer og under graviditet

 • Tilstanden ses også posttraumatisk etter radiusfraktur eller håndrotskader 

 • Trykket i kanalen øker ved håndleddsfleksjon. Dette er basis for en av de kliniske testene og benyttes også i behandlingsøyemed (skinner) 

 • Den vanligste kompresjonsnevropatien i overekstremiteten. Anslagsvis 1 av 20 vil utvikle CTS i løpet av sin livstid og behandlingen av tilstanden er kostbar

Ulnarisnevropati i hånden

Diagnose

 • Parestesier ulnart i hånden
 • Mer sjelden forekommer svekkelse av håndmuskulaturen
 • Kliniske tester
  • Phalens test
  • Tinels tegn
  • Undersøke kraften i de små håndmuskler
 • Supplerende undersøkelser
  • EMG/nevrografi er viktig for å bekrefte diagnosen og sikre nivåbestemmelsen
  • MRI: Utelukke ganglia/andre tumores i kanalen, eller aksessoriske muskler

Behandling

 • Kirurgisk med spalting av ligamentet over kanalen

Bakgrunn

 • Vanligst er inneklemming av ulnarisnerven i albuenivå. Mer sjeldent kan nerven også klemmes av i hånden der nerven løper mellom os Pisiforme og os Hamatum. Mellom knoklene løper et ligament og dette danner Guyons kanal. Kanalen inneholder bade nervus- og arteria ulnaris. Begge strukturene deler seg i slutten av kanalen der nerven avgir sin motoriske gren og de sensoriske grener. 
 • Tilstanden er ofte idiopatisk, men det kan forekomme ganglia/andre tumores i kanalen samt aksessoriske muskler som kan komprimere nerven

Pasientinformasjon

Karpaltunnelsyndrom Helsebiblioteket: 
Karpaltunnelsyndrom - pasientbrosjyre

Referanser

Se felles referanser for håndkapitlene.

Rasmus Dehli Thorkildsen er phd og overlege ved ortopedisk avdeling, seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi, OUS, Rikshospitalet.