Innholdsfortegnelse

Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder

Førerkortvurdering

Førerkortvurdering – utfordringer ved kognitiv svikt

Kognitiv svikt er en kjent risikofaktor i trafikken. For de fleste av punktene som nevnes som viktige å vurdere under kognitiv svikt i Helsedirektoratets veileder finnes det ingen enkle kriterier eller operasjonaliseringer man kan brukes – det blir i stor grad et spørsmål om klinisk skjønn og erfaring. På andre områder finnes det tester og anbefalinger, men også disse har feilkilder. 

Det finnes ingen god dokumentasjon på kognitive tester eller testbatterier som kan forutsi trafikksikkerhetsrisiko hos personer med kognitiv svikt med tilfredsstillende presisjon. Kvaliteten på forskningen som er gjort på å forutsi risiko i trafikken har generelt store svakheter. Det er også problematisk å bruke forskning på en pasientgruppe til å si noe om risiko hos en annen gruppe.

I denne presentasjonen vil fokus være på vurdering av kognitive helsekrav for førerkort hos pasienter med slag og traumatiske hjerneskader. I likhet med studier på kognitiv svikt og kjøring generelt, er det gjennomgående i litteraturen på slag og TBI at studiene som er gjort på temaet er av svært lav kvalitet. Det er derfor vanskelig å skulle forutsi risiko ved hjelp av en rask og standardisert kognitiv undersøkelse. I lys av dette vil vi gi noen anbefalinger og tommelfingerregler som kan være nyttig for leger som jobber med pasienter med hjerneskader.

 

Jan Brunner er spesialist i klinisk nevropsykologi ved Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved SSHF, og har jobbet innen hjerneskaderehabilitering i over 20 år. Han er PhD fra Institutt for Nevromedisin ved NTNU i 2017.

Ida Brunner er spesialist i klinisk nevropsykologi ved Avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering ved SSHF. Hun er PhD fra Institutt for Psykologi ved NTNU i 2020.