5. Anvende kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Å bruke forskningsbasert kunnskap i praksis er spennende og utfordrende. Modellen for kunnskapsbasert praksis illustrerer at forskningsbasert kunnskap bør integreres med erfaringskunnskap, pasientkunnskap og kontekst før den kan settes ut i praksis. Det har vist seg at det ofte oppstår barrierer når kunnskap skal overføres til praksis. Barrierene kan være selve forskningen, egenskaper ved helsearbeideren, organisasjonen eller profesjonen.

Sirkel som viser hvor trinn 5 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

Viktige elementer for å bruke forskning i praksis er:

  • God tilgang til forskningslitteratur
  • Økt kunnskap i å forstå forskning
  • Ledelsesforankring og kollegial støtte
  • Oppmuntring til å anvende forskning i praksis

 

Hindringer for bruk av forskning i praksis: 

Egenskaper ved forskningenEgenskaper ved helsearbeiderenEgenskaper ved organisasjonenEgenskaper ved profesjonen
Svarer ikke på spørsmål i praksisMangler metode- og/eller engelsk-kunnskaperManglende kultur for endring og utviklingManglende samarbeid mellom forskere og praktikere
Er for dårlig planlagt/gjennomførtMangler kunnskap om hva som finnes av forskning, og hvor den er å finneManglende system for anvendelse av forskning i praksisForskerne tar ikke utgangspunkt i problem fra praksis i forskningen
Viser motstridende resultaterØnsker ikke å endre sin egen praksisLite støtte fra kollegaer/ overordnede for å anvende forskningManglende rollemodeller for at praktikere kan bli forskere
Resultatet er ikke vist mer enn en gangHar ikke kultur for formidling og anvendelse av forskning i praksisIkke ressurser for å anvende forskning i praksis«Historisk bagasje» – helsefag er praktiske fag

 

Gro Jamtvedt, Kunnskapssenteret, gir deg mer informasjon om implementering av KBP. Gro underviser i KBP og har skrevet lærebøker om emnet:

 

(https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/anvende-kbp)