Hensikten med en klinisk prosedyre er å sikre at en handling i klinisk praksis utføres i henhold til pasientens preferanser, de beste tilgjengelige forskningsresultatene og klinisk erfaring.

Kliniske prosedyrer er bruksanvisninger for handlinger som skal utføres. Prosedyren fastlegger ansvar og beskriver handlingen. Avviksregistrering kan knyttes til prosedyrene.

En prosedyre kan utarbeides av alle faggrupper. I noen miljøer utvikler forskere, helsepersonell og pasienter prosedyrer sammen. AGREE-verktøyet kan brukes både i utvikling og kritisk vurdering av prosedyrer og retningslinjer.

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer ble etablert i 2009 for å fremme deling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. En lang rekke helseforetak og noen kommuner deltar i samarbeidet. Fagprosedyrene publiseres på fagprosedyrer.no og kan fritt, etter lokal godkjenning, tas i bruk i alle helseforetak og kommuner.

(https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/anvende-kbp/prosedyrer)