Helsearbeidere trenger raske og pålitelige svar på kliniske spørsmål. Kun en av tre kliniske spørsmål som dukker opp i løpet av en leges visittgang blir besvart ifølge en amerikansk studie. Eldre kolleger og lœrebøker forblir de vanligste kildene. Dette er i liten grad forenlig med kunnskapsbasert praksis.

Denne videoen fra medisinsk avdeling Gjøvik sykehus viser hvordan kunnskapsbasert praksis kan integreres i travel visittgang. En pasient stiller legen spørsmål om bruk av steroider ved KOLS forverring. Scenario 1 viser hvordan dr. Øystein Stubhaug svarer pasienten på en «tradisjonell» måte. Scenario 2 viser hvordan legen finner svar ved oppslag i et kunnskapsbasert oppslagsverk og hvordan svaret endrer behandlingen.

(https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/anvende-kbp/ved-sengen)