5.3 Retningslinjer og fagprosedyrer

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Retningslinjer

Helsepersonell trenger tilgang til råd og anbefalinger i kunnskapsbaserte faglige retningslinjer for å sikre pasienter riktig diagnose, pleie og behandling. Eksisterende retningslinjer er sjelden utviklet i tråd med nye definisjoner og standarder for kunnskapsbaserte faglige retningslinjer.

Samtidig vet vi at  travle klinikere sjelden har mer enn et par minutter til rådighet for å finne svar fra et spørsmål dukker opp i egen praksis. Ny metodikk (GRADE)  tillater utvikling av gode faglige retningslinjer og benyttes av stadig flere retningslinjeorganisasjoner, nå også av Helsedirektoratet for nasjonale retningslinjer.

MAGIC-programmet er utviklet for å optimalisere utvikling, disseminering og dynamisk oppdatering av kunnskapsbaserte kliniske retningslinjer samt å sikre brukermedvirkning gjennom nye verktøy for kunnskapsstøtte.

Videoen under viser hvordan retningslinjegrupper kan skrive retningslinjene i et  elektronisk forfatterverktøy som tillater automatisk generering av retningslinjer på nett, brett og smart-telefoner samt integrering av retningslinjene i elektronisk pasientjournal. Retningslinjene kan også tilpasses til nasjonalt eller lokalt bruk og oppdateres dynamisk straks ny kunnskap tilsier at det er nødvendig. MAGIC programmet utvikler også nye verktøy for brukermedvirkning (decision aids) som tillater klinikere og pasienter å vurdere fordeler og ulemper av behandling i løpet av  konsultasjonen.

Norge er først ut med å publisere denne helt nye generasjonen av verktøy for kunnskapsstøtte i januar 2013 med nasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse.

Per Vandvik, Sykehuset Innlandet og Kunnskapssenteret,forklarer bruk og funksjoner i MAGIC (07:33 min):


About use and function in MAGIC in English (07:33 min):

Fagprosedyrer

Hensikten med en klinisk prosedyre er å sikre at en handling i klinisk praksis utføres i henhold til pasientens preferanser, de beste tilgjengelige forskningsresultatene og klinisk erfaring.

Kliniske prosedyrer er bruksanvisninger for handlinger som skal utføres. Prosedyren fastlegger ansvar og beskriver handlingen. Avviksregistrering kan knyttes til prosedyrene.

En prosedyre kan utarbeides av alle faggrupper. I noen miljøer utvikler forskere, helsepersonell og pasienter prosedyrer sammen. AGREE-verktøyet kan brukes både i utvikling og kritisk vurdering av prosedyrer og retningslinjer.

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer ble etablert i 2009 for å fremme deling av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. En lang rekke helseforetak og noen kommuner deltar i samarbeidet. Fagprosedyrene publiseres på fagprosedyrer.no og kan fritt, etter lokal godkjenning, tas i bruk i alle helseforetak og kommuner.

(/kunnskapsbasert-praksis/anvende/retningslinjer-og-fagprosedyrer)