Samvalg er det norske begrepet for «shared decision making» og defineres som en felles beslutningsprosess hvor den forskningsbaserte kunnskapen, helsepersonells erfaringer og brukerens erfaring og preferanser brukes aktivt for å ta et informert valg. 

Samvalg skjer når pasienten får informasjon om fordeler og ulemper ved ulike undersøkelses- og behandlingsalternativer, vurderer disse opp mot hverandre med aktiv støtte av helsepersonell og trekker fram hva som er viktig for den enkelte pasient Denne videoen fra Samvalgssenteret på Universitetssykehuset i Nord- Norge viser dette fra pasientens ståsted.

Podkast samvalg

Hva samvalg er og hvordan det kan gjøres i praksis snakker Simone M. Kienlin og Magne Nylenna om i denne podkasten (14 minutter). 

De beskriver stegene i samvalg:

Problem - Kjernebudskap - Alternativer - Avveiing - Beslutning - Avtaler

 

Mer om samvalg

Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. Journal of general internal medicine. 2012;27(10):1361-7.

Hoffmann TC, Montori VM, Del Mar C. The connection between evidence-based medicine and shared decision making. Jama. 2014;312(13):1295-6.

Nasjonale samvalgsverktøy er samlet på HelseNorge.no.

Engelskspråklige samvalgsverktøy samlet av the Ottawa Hospital Research Institute.

Hva er viktig for deg? - En retningsendring. Artikkel fra Folkehelseinstituttet.

 Samvalg praksis – legevisitt på medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus (3:03 min)

 

 

(/kunnskapsbasert-praksis/anvende/samvalg)