3. Litteratursøk

Kunnskapsbasert praksis sin logo

Det tredje trinnet i kunnskapsbasert praksis er litteratursøk. Det innebærer å søke frem den beste tilgjengelige kunnskap.

 

Sirkel som viser hvor trinn 3 i kunnskapsbasert praksis foregår

(Større versjon)

Når du skal finne den beste tilgjengelige kunnskap er ikke vanlige søkemotorer som Google, Bing o.l. særlig nyttige. Det er bedre å søke i spesielle kilder for forskningslitteratur. Slike kilder finner du mange av på Helsebiblioteket.no.

Hvilke kilder det er best å søke i avhenger av spørsmålet du skal finne svar på. Det er også viktig å finne de rette søkeordene og bruke søketeknikker tilpasset de kildene du søker i for å finne den beste kunnskapen. Klikk på lenkene øverst på denne siden for å lese mer om kildevalg, databaser, søkeord, emne- og tekstord, søketeknikker og det å lage søkestrategier. 

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok)