Helsebiblioteket.no er et nasjonalt elektronisk bibliotek som kjøper inn en rekke databaser og kunnskapsressurser og gjør disse tilgjengelige via helsebiblioteket.no. Dermed har helsepersonell i Norge gratis tilgang til viktige oppslagsverk, databaser og andre fagressurser.

Ressursene i Helsebiblioteket er en basispakke som er tilgjengelig for alt helsepersonell i Norge. De fleste fagbibliotekene ved utdanningsinstitusjoner og helseforetak abonnerer på en del ressurser i tillegg til det som finnes i Helsebiblioteket. Er du student eller ansatt i et helseforetak kan det derfor være best å gå via nettsidene til eget fagbibliotek når du skal søke.

I denne videoen gir Irene W. Langengen deg en innføring i hva Helsebiblioteket er og hvordan du kan bruke det.

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratursok/2.helsebiblioteket)